Профил на компанијата

Стратегијата на компанијата, се базира на долгорочна соработка со најквалитетните странски производители и домошните купувачи.
Со нивна подршка, тежнееме да го максимализираме потенцијалот на нашето работење, преку креативен и коректен маркетинг, континуирана обука на вработените, ефикасни цени, кавалитетен сервис и љубезен персонал.

Во суштина, треба да се каже дека Ривер Софт (River Soft) е компанија каде што го добивате тоа што сте го платиле, затоа што во нашиот ценовник секогаш може да прочитате кој е производителот на секој дел од кој е составен вашиот уред.

Континуирано инвестираме во обука и доусовршување на вработените, од сите сектори во компанијата. Љубезниот и едуциран пресонал во сите сектори на компанијата, е важен услов за успешно работење на нашата компанија.

Сервис
Сервисери со соодветни сертификати и долгогодишно искуство
Маркетинг
Нашиот успех во продажбата е преку квалитетен и коректен маркетинг
Едукација
Континуирано инвестираме во обука и доусовршување на вработените
ЗА НАС

Сите компјутери се склопени во нашиот сервис, од сервисери со соодветни сертификати и долгогодишно искуство. Цврстата решеност дека без квалитетен сервис не прифаќаме соработка, со било кој добавувач, е уште една гаранција дека нашите купувачи секогаш ќе бидат заштитени од неквалитетот.

Сите вработени имаат строго дефинирани работни задачи и цели, но истовремено имаат и потполна слобода да учествуваат и придонесуваат во процесите чиј краен резултат е подобрување на работењето на компанијата.

Нашата стратегија за успех во продажбата е преку квалитетен и коректен маркетинг.

Наша цел е да имаме вработени кои ќе можат да предложат најсоодветно решение за секој корисник во секое време.

ШТО РАБОТИМЕ
БЕЛА ТЕХНИКА80
КОМПЈУТЕРИ / КОМПОНЕНТИ90
МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА85
ЛАПТОПИ / ТАБЛЕТИ95